ร่างประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาระนอง ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:16 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ