ร่างประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:20 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ