ร่างประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เรื่องประกวดราคาจ้างค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาหนองคาย จ.หนองคาย 1 แห่ง ทบทวนราคากลาง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:10 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ