ร่างประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 อ.เมือง จ.สงขลา (72.10.15.01) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 22-28 กุมภาพันธ์ 2560)

วันที่:22 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ