ร่างประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7 เรื่องประกวดราคาจ้างค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำชี ต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด และเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำเซบาย ม.2 ต.เชียงเพ็ง อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:28 กุมภาพันธ์ 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ