ร่างประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับโครงการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ 2 จ.สมุทรปราการ จำนวน 15 รายการ (43.23.30.00) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่ 20-25 ม.ค. 60)

วันที่:30 มกราคม 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ