ร่างประกาศศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เรื่องประกวดราคาจัดซื้อเครื่องมือฝึกจำลองการดับเพลิงขั้นสูงเสมือนจริง จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:28 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ