ร่างประกาศกรมเจ้าท่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

วันที่:16 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ