ร่างประกวด และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณแม่น้ำคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 7- 12 กันยายน 2561)

วันที่:06 กันยายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ