ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณเหนือวัดโบสถ์ หมู่ที่ 5 ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (วิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 5 กันยายน 2561)

วันที่:31 สิงหาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ