ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่ /2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ

ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่าง คำสั่งกรมเจ้าท่า ที่  /2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจ “เจ้าท่า” ตาม พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้กับข้าราชการในสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ และกองมาตรฐานคนประจำเรือ บนหน้าเว็บการรับฟังความคิดเห็น หรือส่งอีเมล์ที่ marine@md.go.th

วันที่:07 มิถุนายน 2560

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ