ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างคำสั่งกรมเจ้าท่า เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือโดยสารประจำทาง

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างคำสั่งกรมเจ้าท่า เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือสำหรับเรือโดยสารประจำทาง บนหน้าเว็บการรับฟังความคิดเห็น หรือส่งอีเมล์ที่ marine@md.go.th

วันที่:02 กรกฎาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ