ร่วมแบ่งปั่นประสบการณ์งดเหล้าเข้าพรรษา

 

 
กติกาการส่งผลงาน 
 
1. ส่งผลงานประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 2 นาที 
 
2. หัวข้อบอกเล่าเรื่องราว “งดเหล้า เข้าพรรษา เริ่มต้นชีวิตใหม่ เพื่อตนเองและครอบครัว” ที่แสดงถึงการชวน หรือวิธีการที่ตนเอง หรือคนใกล้ชิดใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการงดเหล้า ช่วงเข้าพรรษา
 
– เล่าประสบการณ์จริงโดยย่อของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ของตนเอง หรือ ผู้อื่น
 
– แนวคิด หรือวิธี เพื่อการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้ปฏิบัติมา
 
– ผลดีที่เกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง ฯลฯ หลังจากลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอย่างไร
 
3. ไม่จำกัดเทคนิคการนำเสนอ
 
4. ส่งผลงานมาที่ fan page facebook stopdrinknetwork
 
กติกาการส่งผลงาน 
 
5. 1 ท่าน สามารถส่งได้มากกว่า 1 คลิป
 
6. คณะผู้จัดจะตั้งกรรมการคัดเลือกผลงาน
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ