ร่วมตอบและส่งต่อแบบสอบถามนี้ให้คนรอบตัว เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19

 

คุณเคยกลั้นหายใจเป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อทดสอบว่าติดโรคโควิด-19  หรือเปล่า ?
แล้วรู้หรือไม่ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ใช่ความจริง !
ร่วมตอบและส่งต่อแบบสอบถามนี้ให้คนรอบตัว เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19  โดยทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล 
คลิก! > bit.ly/TrueorFalseCOVID19

คุณเคยกลั้นหายใจเป็นเวลา 10 วินาทีเพื่อทดสอบว่าติดโรคโควิด-19  หรือเปล่า ?

แล้วรู้หรือไม่ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ใช่ความจริง !

 

ร่วมตอบและส่งต่อแบบสอบถามนี้ให้คนรอบตัว เพื่อให้ทุกคนรู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19

โดยทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล 

คลิก! > bit.ly/TrueorFalseCOVID19

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ