ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อให้รู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19

 

80% ของข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 มาจาก Facebook!
ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อให้รู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19  
และทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล ทำเสร็จแล้วแชร์ต่อได้เลยค่ะ
คลิกที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19

80% ของข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19 มาจาก Facebook!

ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อให้รู้เท่าทันข่าวปลอมเกี่ยวกับโควิด-19  

และทุกการตอบจะบริจาค 5 บาท ไปยังองค์กรการกุศล ทำเสร็จแล้วแชร์ต่อได้เลยค่ะ

 

คลิกที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ