ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบความรู้ ร่วมบริจาค และส่งเสริมนโยบายจัดการกับข่าวปลอมช่วงโควิด-19 (สัปดาห์ที่ 9)

 

ในวันที่กระแสข่าว COVID-19 มากมายนับไม่ถ้วนแบบนี้
คุณ… ติดตามข่าวสารจากแหล่งไหน?
มาร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19 
หรือ ที่ Trueorfalse.ihppthaigov.net

ในวันที่กระแสข่าว COVID-19 มากมายนับไม่ถ้วนแบบนี้

คุณ… ติดตามข่าวสารจากแหล่งไหน?

 

มาร่วมตอบแบบสอบถามได้ที่ bit.ly/TrueorFalseCOVID19 

หรือ ที่ Trueorfalse.ihppthaigov.net

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ