ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ ๑๒๓ ปี

นางวชิรา มังคลารัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า
ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง
ครบรอบ
๑๒๓ ปี เพื่อแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลและมูลนิธิต่างๆ  เมื่อวันที่  
ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ
ห้องประชุมชั้น
กรมบัญชีกลาง

วันที่:07 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ