ร่วมงานกฐินปลอดภัย เว้นระยะห่าง – ล้างมือ – งดจับกลุ่มคุยกัน ลดเสี่ยงโควิด-19

ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์

ร่วมงานกฐินปลอดภัย เว้นระยะห่าง - ล้างมือ - งดจับกลุ่มคุยกัน ลดเสี่ยงโควิด-19 thaihealth

เเฟ้มภาพ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐินเว้นระยะห่าง ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอื่น สวมหน้ากากอนามัยในขณะเข้าร่วมพิธีตลอดเวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และงดจับกลุ่มสนทนา เพื่อลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การร่วมพิธีทอดกฐินในช่วงของการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 นั้น ขอเน้นย้ำให้พุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมงานทอดกฐิน ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยก่อนเข้างานผู้เข้าร่วมพิธีควรทำการประเมินตนเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” หากพบว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ควรงดการเข้าร่วมพิธี เว้นระยะห่างการนั่ง แบบเว้นระยะเก้าอี้ 1 – 2 เมตร ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ร่วมพิธีท่านอื่น สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่เข้าร่วมพิธี ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เข้มข้นอย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ ทั้งก่อนการเข้าร่วมงานและออกจากงาน งดจับกลุ่มสนทนา และเมื่อกลับถึงบ้านหรือที่พักให้อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที

“ทั้งนี้ ในส่วนของวัด ควรเข้มมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดด้วยเช่นกัน โดยมีการกำหนดจุดเข้า – ออก จุดคัดกรอง จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือจำเป็นสำรอง เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมทั้งใช้ระยะเวลาในการจัดงาน ให้สั้นที่สุด ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วม เช่น เก้าอี้ ราวจับ ประตู หรือพื้นผิวสัมผัสอื่น ๆ ทุก 30 นาที นอกจากนี้ ควรทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนและหลังการจัดงาน จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี กรณีใช้ระบบปรับอากาศให้เปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศ ก่อนและหลังให้บริการอย่างน้อย 30 นาที” นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าว

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า สำหรับห้องสุขาให้เน้นทำความสะอาดจุดเสี่ยงต่าง ๆ ทุก 1 – 2 ชั่วโมง อาทิ กลอนหรือลูกบิดประตู ก๊อกน้ำ อ่างล้างมือ ที่รองนั่งโถส้วม ที่กดโถส้วมหรือโถปัสสาวะ สายฉีดน้ำชำระ รวมทั้งเปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาที่เปิดให้ใช้บริการ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดมิดชิดให้เพียงพอ และรวบรวมไปกำจัดอย่างถูกหลักสุขาภิบาลทุกวัน

Shares:
QR Code :
QR Code

แสดงความคิดเห็นกับ “ร่วมงานกฐินปลอดภัย เว้นระยะห่าง – ล้างมือ – งดจับกลุ่มคุยกัน ลดเสี่ยงโควิด-19

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ