รายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบปรับปรุงเขื่อนกันทรายและคลื่นร่องน้ำปะนาเระ อำเภอปะนะเระ จังหวัดปัตตานี

วันที่:23 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 4

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ