รายงานสรุปผลการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสำรวจออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณบ้านอ่าวเคย หมู่ 4 ต.ม่วงกลวง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

วันที่:18 มิถุนายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ