รายงานสรุปผลการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 และการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2

วันที่:16 มิถุนายน 2557

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ