ราคากลาง จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รายเดือน สำหรับการรองรับการดำเนินการเปลี่ยนประกาศนียบัตรให้เป็นไปตามอนุสัญญา STCW ๒๐๑๐ ปฏิบัติงานที่กองมาตรฐานคนประจำเรือ จำนวน ๓ อัตรา


วันที่:07 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ