ราคากลาง งานจ้างพัฒนาระบบเพื่อการตรวจพิสูจน์ตัวบุคคลของแรงงานภาคประมง โดยเทคโนโลยี Biometrics ระยะที่ ๒

วันที่:20 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ