ราคากลาง การจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล จำนวน 24,000 ลิตร สำหรับเรือเจ้าท่า จ.1 ลากจูงเรือเจ้าท่า ข.5 และเรือเจาท่า 25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่:17 พฤศจิกายน 2560

เข้าชม:

Post View : 3

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ