ราคากลางซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ สำหรับใช้เปลี่ยนทดแทนของเดิมที่ชำรุด ตามอาคาร ต่าง ๆ ภายในกรมเจ้าท่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ