ราคากลางซื้อน้ำมันเบนซิน ULG with Add. จำนวน ๕๘,๑๐๐ ลิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีฉพาะเจาะจง


วันที่:29 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ