ราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารศูนย์ควบคุมสมุทรเขต (เขาบ่อยา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่:29 กันยายน 2560

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ