ราคากลางจ้างเหมาจัดทำโครงการพัฒนาสร้างบทเรียนองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยการขส่งทางน้ำและองค์ความรู้สนับสนุนภารกิจกรมเจ้าท่า จำนวน ๗ บทเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่:14 มีนาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ