ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกล่องใส่แบบแปลนเรือ จำนวน ๔๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


วันที่:19 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ