รับสมัครผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส.

 

รับสมัคร
“ผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส.”
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
• ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
• นักบัญชี การเงินและอื่นๆ
• ผู้รับผิดชอบโครงการ
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2564
ประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านตามคณะสมบัติที่กำหนด
24 พฤษภาคม 2564
วันและเวลาเข้าทดสอบ (ผ่านระบบ Online)
29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 20.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ให้คำปรึกษา fincenter@thaihealth.or.th โทร. 02-464-0832-4 ต่อ 19-21
หรือ wiraporn@thaihealth.or.th โทร. 02-343-1500 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส.

รับสมัคร

“ผู้ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินโครงการ สสส.”

 

 

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

• ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)

• ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn2jddQhhvDFBzPo-dCWG4IIeZuVjB5R5wTx1JbVl2vJOPww/viewform

• นักบัญชี การเงินและอื่นๆ

• ผู้รับผิดชอบโครงการ

Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTA_LNfYbD18GxD29QEoTT3pa9Wclz6AgBtLj1ioU_hnIjpA/viewform

 

 

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 10 พฤษภาคม 2564

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านตามคณะสมบัติที่กำหนด

24 พฤษภาคม 2564

 

วันและเวลาเข้าทดสอบ (ผ่านระบบ Online)

29 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 – 20.00 น.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ให้คำปรึกษา fincenter@thaihealth.or.th โทร. 02-464-0832-4 ต่อ 19-21

หรือ wiraporn@thaihealth.or.th โทร. 02-343-1500 ฝ่ายบัญชีและการเงิน สสส.

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ