รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ โดยมี นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ

นายออมสิน
ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำ
พร้อมทั้งลงเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ในการตรวจความพร้อมตามแผนปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในเทศกาลปีใหม่
2559 และยังเป็นการอำนวยความสะดวก ปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยมี
นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่าให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ
ท่าเรือสาทร

วันที่:29 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ