รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะ รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือ และการดำเนินงานของระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล VTS (Vessel Traffic System) ณ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะ รับฟังบรรยายสรุปแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือ และการดำเนินงานของระบบการควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเล VTS (Vessel Traffic System) ณ สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีนายจิรุตน์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เรือเอก พิชญ์พงศ์ หนองบัว ผู้อำนวยการสำนักนำร่อง และนายพิทักษ์ วัฒนพงษ์พิศาล ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล กรมเจ้าท่า บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล เขตท่าเรือศรีราชา ข้อมูลสถิติเรือเข้า – ออก มาตรการปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและสนับสนุนการพัฒนา EEC รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและมาตรการแก้ไข

วันที่:12 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ