รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร) และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัดตราด ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมเจ้าท่า นายภิมุข ประยูรพรหม ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ นายวรรณชัย บุตรทองดี ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรม นายณัฐชัย พลกล้า ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพด้านการพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำ และคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปการพัฒนาท่าเทียบเรือ และความก้าวหน้าการบริหารจัดการท่าเทียบเรือในปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดจันทบุรี และการตรวจราชการโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดตราด

วันที่:12 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ