รัฐบาลไทยเห็นชอบผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ลาว กัมพูชา เมียนมา (ที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน)

จำนวนดาวน์โหลด : 0 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ