รองอธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมแสดงความยินดีกับนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ นางจิราภรณ์ จันทรศิริ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านความปลอดภัย นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านเศรษฐกิจ พร้อมผู้บริหารกรมเจ้าท่า มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

วันที่:02 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ