รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างแก้ไขกฏกระทรวงเศรษฐการว่าด้วยการนำร่อง

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 นายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อร่างแก้ไขกฏกระทรวงเศรษฐการว่าด้วยการนำร่อง เกี่ยวกับคุณสมบัติผู้รับการฝึกเป็นผู้นำร่องและเจ้าหน้าที่ผู้นำร่อง พ.ศ. .. ทั้งนี้ ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา โดยเชิญผู้แทนจากสำนักนำร่อง และสำนักกฏหมาย กรมเจ้าท่า ร่วมรับฟังความคิดเห็นพร้อมแสดงความเห็น ณ ห้องกษัตริย์ศึก ๑ ชั้น ๔ โรงแรมทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง. กรุงเทพมหานคร 

วันที่:06 มีนาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ