รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)ประชุมหารือข้อกำหนดการติดตั้งVMS

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการกำหนดระบบติดตามเรือ และกำหนดระยะเวลาการติดตั้งรวมถึงคุณลักษณะของระบบVMS ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

วันที่:06 พฤษภาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ