รองอธิบดีกรมเจ้าท่าด้านบริหารให้สัมภาษณ์สดรายการ ข่าว 5 หน้า 1 เกี่ยวกับวันทางทะเลโลก2558

 กรมเจ้าท่า ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2558 หัวข้อการจัดงาน“Maritime Education & Training” หรือ การศึกษาพาณิชย์นาวี ทางเลือกที่ดีสู่อนาคต  ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ      

วันที่:22 กันยายน 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

ภาพกิจกรรม

แบบประเมินความพึงพอใจ