ยกเลิก ประกวดราคาซื้อเครื่องรับ-ส่ง สัญญาณแสดงตนอัตโนมัติสำหรับเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:04 ตุลาคม 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ