ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพิมพ์แบบพิมพ์หนังสือคนประจำเรือ (SEAMAN BOOK) สำหรับเรือประมง จำนวน ๒๐,๐๐๐ เล่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:25 มิถุนายน 2561

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: นางสาวเสาวณ ีย์ อุตสาห์

แบบประเมินความพึงพอใจ