ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน และเพิ่มเติมของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี จ.สมุทรปราการ จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:17 กุมภาพันธ์ 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ