ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลวิศวกรรมและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ระยะที่ ๓ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:18 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ