ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากลมหายใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:22 เมษายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ