ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบการขนถ่ายคนประจำเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือสนับสนุนการประมง ทั้งในน่านน้ำและนอกน่านน้ำ กรุงเทพมหานคร ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:18 พฤษภาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ