ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่ารถขุดตักดิน (Back Hoe) ชนิดตีนตะขาบ จำนวน ๑ คัน เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานขุดลอกของหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำลิปะใหญ่ ร่องน้ำเกาะพลวย อำเภอเกาะสมุย และร่องน้ำเกาะนกเภา อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


วันที่:22 กรกฎาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ