ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานและอาคารชุดพักอาศัย ๑๐ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราด ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:09 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ