ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:11 พฤศจิกายน 2563

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

แบบประเมินความพึงพอใจ