ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อค่าก่อสร้างและจัดหาระบบตรวจการณ์ชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (VTS ระยะที่ 2) ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์


วันที่:20 ตุลาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 2

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ