ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาพัฒนาระบบการตรวจสอบรหัสผ่านเดียว(Single sign – on : SSO) (๙๓.๑๕.๑๕.๐๙ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:26 พฤศจิกายน 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ