ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่าเทียบเรือสาธารณะบ้านแหลม หมู่ ๓ ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง (๘๑.๑๐.๑๕.๐๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่:25 ธันวาคม 2558

เข้าชม:

Post View : 1

ข้อมูลโดย: Admin MD

เอกสารแนบ:

แบบประเมินความพึงพอใจ